T-Spin Double base setups

From TetrisWiki
Revision as of 09:47, 9 September 2019 by Simonlc (talk | contribs) (Simonlc moved page T-Spin Double Base Setups to T-Spin Double base setups)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Drop + No Line Clear

Complete

G.........
...OOGGGGG
G.GOOGGGGG

O-1

..........
..........
..........
G.........
...IIIIGGG
G.GGGGGGGG

I-1

G.........
...GGGGGGG
G.IGGGGGGG
G.IGGGGGGG
G.IGGGGGGG
G.IGGGGGGG

I-2

..........
G.........
...IGGGGGG
G.GIGGGGGG
G.GIGGGGGG
G.GIGGGGGG

I-3A

..........
G..I......
...IGGGGGG
G.GIGGGGGG
G.GIGGGGGG

I-3B

..........
...I......
G..I......
...IGGGGGG
G.GIGGGGGG

I-3C

...I......
...I......
G..I......
...IGGGGGG
G.GGGGGGGG

I-3D

..........
G..J......
...JJJGGGG
G.GGGGGGGG

J-1

..........
G..J......
...JGGGGGG
G.JJGGGGGG

J-2

....J.....
G...J.....
...JJGGGGG
G.GGGGGGGG

J-3

..........
G.........
...JJJGGGG
G.GGGJGGGG
G.GGGGGGGG

J-4

..........
G.........
...JJGGGGG
G.GJGGGGGG
G.GJGGGGGG

J-5A

..........
G..JJ.....
...JGGGGGG
G.GJGGGGGG
G.GGGGGGGG

J-5B

...JJ.....
G..JGGGGGG
...JGGGGGG
G.GGGGGGGG
G.GGGGGGGG

J-5C

..........
..........
G....L....
...LLLGGGG
G.GGGGGGGG

L-1

...L......
G..L......
...LLGGGGG
G.GGGGGGGG
G.GGGGGGGG

L-2

..........
..........
G.........
...LLLGGGG
G.GLGGGGGG

L-3A

..........
..........
G..LLL....
...LGGGGGG
G.GGGGGGGG

L-3B

..........
G.........
...LLGGGGG
G.GGLGGGGG
G.GGLGGGGG

L-4

G.........
...SSGGGGG
G.SSGGGGGG

S-1

G...SS....
...SSGGGGG
G.GGGGGGGG

S-2

G..S......
...SSGGGGG
G.GGSGGGGG

S-3

G.........
...ZGGGGGG
G.ZZGGGGGG
G.ZGGGGGGG

Z-1

..........
G...Z.....
...ZZGGGGG
G.GZGGGGGG

Z-2A

....Z.....
G..ZZ.....
...ZGGGGGG
G.GGGGGGGG

Z-2B

..........
G...T.....
...TTTGGGG
G.GGGGGGGG

T-1

..........
G..T......
...TTGGGGG
G.GTGGGGGG

T-2

...T......
G..TT.....
...TGGGGGG
G.GGGGGGGG

T-3

..........
G.........
...TTTGGGG
G.GGTGGGGG

T-4

G.........
...TGGGGGG
G.TTGGGGGG
G.GTGGGGGG

T-5

..........
G...T.....
...TTGGGGG
G.GGTGGGGG

T-6

Incomplete

G.........
...-GGGGGG
G.OOGGGGGG
G.OOGGGGGG

O-1

..........
G.........
...---GGGG
G.IIIIGGGG

I-1

..........
G.........
...--GGGGG
G.J--GGGGG
G.JJJGGGGG

J-1

..........
..........
G.........
...J--GGGG
G.GJJJGGGG

J-2

..........
G.........
...--GGGGG
G.JJJGGGGG
G.GGJGGGGG

J-3

G.........
...-GGGGGG
G.JJGGGGGG
G.JGGGGGGG
G.JGGGGGGG

J-4

..........
..........
G.........
...-LGGGGG
G.LLLGGGGG

L-1

G.........
...-GGGGGG
G.L-GGGGGG
G.L-GGGGGG
G.LLGGGGGG

L-2

..........
G.........
...L-GGGGG
G.GL-GGGGG
G.GLLGGGGG

L-3A

..........
G..L......
...L-GGGGG
G.GLLGGGGG
G.GGGGGGGG

L-3B

..........
G.........
...--GGGGG
G.LLLGGGGG
G.LGGGGGGG

L-4

G.........
...-GGGGGG
G.LLGGGGGG
G.GLGGGGGG
G.GLGGGGGG

L-5

G.........
...-GGGGGG
G.S-GGGGGG
G.SSGGGGGG
G.GSGGGGGG

S-1

..........
G.........
...S-GGGGG
G.GSSGGGGG
G.GGSGGGGG

S-2

..........
G.........
...--GGGGG
G.ZZ-GGGGG
G.GZZGGGGG

Z-1

..........
..........
G.........
...ZZ-GGGG
G.GGZZGGGG

Z-2

..........
..........
G.........
...T-GGGGG
G.TTTGGGGG

T-1

G.........
...-GGGGGG
G.T-GGGGGG
G.TTGGGGGG
G.TGGGGGGG

T-2

..........
G.........
...T-GGGGG
G.GTTGGGGG
G.GTGGGGGG

T-3

..........
G.........
...--GGGGG
G.TTTGGGGG
G.GTGGGGGG

T-4